دانشگاه وستمینستر لندن

دانشگاه وستمینستر لندن، واقع در مرکز شهر لندن، در منطقه تجاری، خیابان ریجنت لندن میباشد. این دانشگاه دارای بیشترین گوناگونی ملیتهای دانشجویی و دارای زنجیره قوی از مشارکتهای بین المللی میباشد.

وزارت علوم ایران مدارج تحصیلی این دانشگاه را با درجه خوب ارزیابی مینماید. این دانشگاه با قدمت آموزشی از سال ۱۸۳۸ میلادی، دارای ۱۹۰۰۰ دانشجو از ۱۶۹ کشور جهان میباشد. ۱۸۳ گروه وابسته به کار و صنعت با این دانشگاه همکاری دارند.  این دانشگاه ارائه دهنده تحصیلات در مقطع لیسانس، فوق لیسانس، دکتری و کار آموزی های بازار کار میباشد.  

دانشکده های این دانشگاه شامل دانشکده هنر، مدیریت و بازرگانی، علوم انسانی، مالی و حسابداری، و علوم زیست میباشد. 

هزینه تحصیل در دانشگاه وستمینستر: هزینه سال های آموزشی این دانشگاه از ۱۴۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ پوند در سال میباشد.

بورسیه تحصیلی: این دانشگاه بورسیه های متفاوتی را به ارزش ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ پوند در سال، به دانشجویان ممتاز بین المللی ارائه میدهد. 

www.westminster.ac.uk