مرکز مطالعات خاورمیانه، آسیا و افریقای دانشگاه لندن

مرکز مطالعات خاورمیانه، آسیا و افریقای دانشگاه لندن، واقع در مرکز شهر لندن، یکی از برجسته ترین مراکز آموزشی جهان در زمینه تحقیقات و آکادمیک در زمینه علوم خاورمیانه میباشد. موسسه ما برای تحصیل در مقطع لیسانس رشته ها در این دانشگاه فعالیت مینماید.

این دانشگاه دارای رتبه دوم در میان تمامی دانشگاههای جهان در زمینه علوم توسعه یافته، و همچنین رتبه سوم جهانی در علوم سیاسی، طبق سازمان ارزیابی QS میباشد.

این دانشگاه دارای رتبه دهم در میان تمامی دانشگاههای جهان در علوم مردم شناسی میباشد. همچنین سطح رشته های تاریخ و فلسفه، زبان و ادبیات انگلیسی، علوم سیاسی، مطالعات ادیان و الهیات این دانشگاه در میان ۱۰ دانشگاه برتر بریتانیا جای گرفته اند.  

بسیاری از رشته های مقطع لیسانس در این دانشگاه، با قابلیت فارغ التحصیلی در دو رشته از میان رشته های آموزشی حقوق، فلسفه، مدیریت و بازرگانی، هنر، علوم انسانی و زبان و ادبیات ارائه میگردند. نکته جالب و قابل توجه اینست که زبان فارسی نیز یکی از رشته های تحصیلی این دانشگاه میباشد. 

هزینه تحصیل در دانشگاه SOAS: هزینه تحصیل در مقطع لیسانس این دانشگاه بر طبق رشته متغییر، و از ۱۸۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ پوند در سال میباشد. 

www.soas.ac.uk