کالج علوم بیولوژیک و دامپزشکی دانشگاه لندن

کالج علوم بیولوژیک و دامپزشکی دانشگاه لندن، یکی از معدود مراکز تحصیلی برجسته دنیا جهت کسب علوم بیولوژی حیوانی و دامپزشکی با درجه ممتاز در جهان میباشد.

این مرکز آموزشی با شهرتی جهانی در تحصیلات آکادمیک برجسته بیولوژی و دامپزشکی در مقطع لیسانس به بالا هر ساله تحقیقات گسترده ای را در علوم دامپزشکی ارائه میدهد.

مدارج آموزشی این مرکز برجسته آموزشی در سطح جهانی معتبر و شناخته شده میباشند. ۷۹ درصد تحقیقات آموزشی این دانشگاه در سطح بین المللی مورد تائید قرار گرفته اند.

این مرکز آموزشی دارنده مرکز تحقیقاتی، نوآوری بایوساینس مستغل در بریتانیاست.  کالج علوم بیولوژی و دامپزشکی دانشگاه لندن، تقریبا تمامی رشته های آموزشی موجود در شاخه های بیولوژی و دامپزشکی را برای تحصیل از مقطع فوق لیسانس تا دکتری ارائه میدهد.

هزینه تحصیل: هزینه های تحصیل در رشته های مختلف، متغییر و سالیانه از ۱۳۰۰۰ پوند به بالاست.

www.rvc.ac.uk