دانشگاه لندن ساوث بنک

این دانشگاه مورد تائید وازارت علوم ایران با درجه ارزیابی خوب، و در شهر لندن انگلستان واقع شده است. 

دانشگاه لندن ساوث بنک دارای دانشکده های علوم کاربردی، هنر و صنایع خلاق، سازه محیط و معماری، مهندسی، بهداشت و زیست، حقوق و علوم اجتماعی و دانشکده مدیریت و بازرگانی میباشد. 

رشته های علوم معماری و سازه این دانشگاه دارای شهرت و در میان متقاضیان این رشته شناخته شده میباشند.

این دانشگاه دارای پارتنرشیپ با بسیاری از صنایع در شهر لندن میباشد که باعث به وجود آمدن قابلیت شناخت صنعت در کنار تحصیلات آکادمیک را برای دانشجویان فراهم میسازد.  

این دانشگاه دارای ۳۱ لابراتوار تحقیقاتی آموزشی میباشد که قابلیت تحصیل به صورت کاربردی را فراهم مینماید.  

دانشگاه لندن ساوث بنک دارای بورسیه های مختلفی تا حداکثر مبلغ ۴۰۰۰ پوند در سال میباشد.

هزینه تحصیلی در رشته های مختلف این دانشگاه به صورت متعادل تری نسبت به سایر دانشگاهها و بطور میانگین معادل ۱۵۵۰۰ تا ۱۸۵۰۰ پوند میباشد. هزینه اقامت شامل خوابگاه، پوشاک و غذا بطور میانگین سالیانه معادل ۱۴۵۰۰ پوند میباشد. 

www.lsbu.ac.uk