دانشگاه سیتی لندن

دانشگاه سیتی لندن، وابسته به دانشگاه لندن، از جمله مراکز آموزشی برجسته آکادمیک و تحقیقاتی در بریتانیا و مورد تایید وزارت علوم ایران با درجه ممتاز آموزشی میباشد. این دانشگاه، واقع در مرکز شهر لندن، و دارای رنک بالای آموزشی و تحقیقاتی در مقاطع گوناگون میباشد.

موسسه ما برای تمامی رشته های مقطع لیسانس این دانشگاه جهت پذیرش و ویزای تحصیلی اقدام مینماید.  این دانشگاه دارای دانشجویان بین المللی از ۱۶۰ کشور جهان میباشد. در حال حاضر حدود ۲۰۰۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که نیمی از آنها دانشجویان بین المللی میباشند.

دانشگاه سیتی لندن، دارای رتبه سوم در میان دانشگاههای لندن از نظر رضایت دانشجویان میباشد. دانشگاه سیتی لندن دارای رتبه هشتم در میان ۱۳۷ دانشگاه انگلستان جهت کیفیت آموزشی در رشته های علوم بازرگانی و مدیریت است. این دانشگاه دارای رابطه مستحکمی با بخش های تجاری - اداری میباشد.

از سال ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ تحصیلی، دانشگاه سیتی لندن شامل دانشکده های علوم بازرگانی، حقوق، ریاضیات، مهندسی و کامپیوتر، علوم سلامت و روانشناسی، دانشکده روابط و علوم سیاسی و همچنین ارتباطات خواهد بود.

هزینه تحصیل در دانشگاه سیتی لندن: هزینه تحصیل در مقطع لیسانس این دانشگاه به طور میانگین از ۱۷۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ پوند در سال میباشد.

بورسیه تحصیلی: دانشگاه سیتی لندن به دانشجویان ممتاز بین المللی، بورسیه تحصیلی معادل ۴۸۰۰ پوند در سال اعطاء مینماید.

www.city.ac.uk