دانشگاه سینسیناتی

دانشگاه سینسیناتی

دانشگاه سینسیناتی، واقع در شهر سینسیناتی ایالت Ohio امریکا، دانشگاهی عمومی، تحقیقاتی و با قدمتترین دانشگاه سینسیناتی امریکا است که سالانه ۴۶۰۰۰ دانشجو در مقاطع لیسانس تا دکتری این دانشگاه تحصیل مینمایند. 

این دانشگاه دارای رتبه چهارم در میان تمامی دانشگاههای امریکا از لحاظ دوره های کار آموزی دانشجویان است.

دانشگاه سینسیناتی

قدمت این دانشگاه برجسته به سال ۱۸۱۹ باز میگردد و ۴۱۴ رشته آموزشی در این دانشگاه تدریس میگردد.  دانشگاه سینسیناتی پیشینه برجسته ای در زمینه تحقیقات آکادمیکی، آموزشی دارد و بودجه ای معادل ۱۳۵۰ میلیون دلار را در زمینه سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات به خود اختصاص داده است.

این دانشگاه شامل ۱۶ دانشکده و مرکز آموزشی میباشد که تقریبا تمامی رشته های آموزشی را در زمینه های بازرگانی و مدیریت، حقوق، پزشکی و پیراپزشکی، مهندسی اکثر رشته ها،معماری، علوم انسانی، علوم زیستی، هنر و غیره را شامل میگردد.  

هزینه تحصیل در دانشگاه سینسیناتی: هزینه تحصیلی در مقاطع و رشته های مختلف متفاوت و به صورت میانگین حدود ۲۶۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ دلار امریکا در سال میباشد. 

دانشگاه سینسیناتی

بورسیه تحصیلی: دانشگاه سینسیناتی بورسیه های مختلفی را به دانشجویان ممتاز بین المللی تا حداکثر مبلغ ۸۰۰۰ دلار در سال اعطاء مینماید. 

www.uc.edu