دانشگاه انگلیا راسکین کمبریج

دانشگاه انگلیا راسکین کمبریج

دانشگاه انگلیا راسکین کمبریج، یکی از دانشگاههای دارای تنوع دانشجوی بین المللی از ۱۸۵ کشور جهان، و دارای رتبه ۳۵۰ در میان تمامی دانشگاههای جهان از نظر کیفیت آموزشی میباشد.  دانشگاه انگلیا راسکین شامل پنج کمپ آموزشی و دارای امکانات آموزشی فروان در حین تحصیل و زمان فارغ التحصیلی جهت دوره های کار آموزی میباشد.

دانشگاه انگلیا راسکین کمبریج

این دانشگاه شامل دانشکده های هنر، علوم انسانی، علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق، علوم سلامت، علوم آموزشی، دانشکده پزشکی، علوم و مهندسی میگردد. 

دانشگاه انگلیا راسکین نقش برجسته ای را در زمینه تحقیقات آموزشی در زمینه های مختلف موزیک درمانی، علوم پایداری، پزشکی و بینایی دارا میباشد. 

دانشگاه انگلیا راسکین کمبریج

هزینه تحصیل در دانشگاه انگلیا راسکین: هزینه دوره های تحصیلی بسته به نوع رشته تحصیلی متفاوت و سالیانه از ۱۲۰۰۰ تا ۲۶۰۰۰ هزار پوند میباشد. 

بورسیه تحصیلی: دانشگاه انگلیا راسکین در برخی رشته های آموزشی بورسیه تحصیلی معادل مبلغ ۲۰۰۰ پوند تا ۴۰۰۰ پوند میباشد. 

www.aru.ac.uk