دانشگاه ایالتی نیویورک

دانشگاه ایالتی نیویورک

دانشگاه ایالتی نیویورک، شعبه آلبانی، واقع در شهر آلبانی، دارای قدمتی ۱۷۵ ساله در زمینه آموزشی و تحقیقاتی است. در دانشگاه ایالتی نیویورک شعبه آلبانی، تعداد ۵۰ رشته در مقطع لیسانس و ۱۵۰ رشته در مقطع فوق لیسانس و دکتری در ۹ دانشکده و مرکز آموزشی این دانشگاه تدریس میگردد.

دانشگاه ایالتی نیویورک شعبه آلبانی، جزء ۸۵ مرکز آموزشی برتر امریکا است و در زمینه ارزش آموزشی دارای رتبه بالای است.  امکان گذراندن دوره های کار آموزی و همچنین اشتغال در ۵۰۰ مرکز مرتبط تجاری با این دانشگاه وجود دارد. 

دانشگاه ایالتی نیویورک

این دانشگاه دارای ۳ کمپ مجزای آموزشی، و شامل دانشکده های هنر و علوم، بازرگانی و مدیریت، جرم شناسی، آموزش، آماد، علوم مهندسی و کاربردی، روابط عمومی و سیاسی، سلامت عمومی و بایومدیکال، و رفاه اجتماعی میگردد. 

متقاضیان تحصیل در رشته پزشکی عمومی امریکا، میتوانند با گذراندن تحصیلات مقطع لیسانس در این دانشگاه، از دانشگاه Upstate Medical University، پذیرش شوند و تحصیلات پزشکی خود را ادامه دهند. 

همچنین متقاضیان تحصیل و اشتغال در رشته حقوق و شاخه های مرتبط تحصیلی، میتوانند دوره های پیش نیاز و امتحانات تخصصی رشته حقوق را در این دانشگاه سپری نمایند.

دانشگاه ایالتی نیویورک

هزینه تحصیل: هزینه یک سال آموزشی در این دانشگاه به طور میانگین از ۲۷۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ دلار امریکا میباشد.

بورسیه تحصیلی: دانشگاه ایالتی نیویورک در آلبانی، بورسیه های RA و TA را به دانشجویان برتر آموزشی که قابلیت فعالیت های آموزشی، تدریس و تحقیقاتی دارند اعطاء مینماید. 

www.albany.edu