شركت اعزام دانشجو | موسسه اعزام دانشجو | تحصيل در خارج | تحصيل در انگلستان

uk flag تحصیل در انگلستان از طریق تنها نماینده رسمی مندرج در وب سایت این دانشگاه ها با قابلیت استعلام صحت نمایندگی

manchester

University of Manchester

 warwick

University of Warwick

 leeds

University of Leeds 

aston

Aston University

salford

University of Salford

greenwich

University of Greenwich

 angila-ruskin

Angila Ruskin University

 newcastle

Newcastle University

bu

Bournemouth University

crest

The University of Sheffield

citylondon

City University London

  دوره های پیش نیاز در انگلستان و امریکا: داشتن مدرک 5.5 تا 4.5 IELTS برای شروع تحصیل در دوره های پیش نیاز و پیش دانشگاهی الزامیست

                                                    

        OFFICIAL MEMBER

uni agents